Czas Wieśniaka to moje osobiste doświadczenia związane z planowaniem, organizacją, realizacją oraz szeroko rozumianym zarządzaniem czasem.

Niekiedy niewielkie zmiany mogą zmienić jakość życia. Dzięki odpowiednim wyborom zwiększa się nie tylko produktywność, ale i efektywność osobista.

Na pewnym etapie mojego życia wyeliminowanie stresu i znalezienie czasu na relaks stało się celem samym w sobie. Ilość zadań do wykonania wydawała się przerastać moje możliwości. Wszystkie były najważniejsze i do zrobienia na „już”, a w niektórych przypadkach „na wczoraj”.

I wtedy pojawiło się magiczne określenie „zarządzanie czasem”. Od niego się zaczęło. Okazało się bowiem, że nie tylko ja czułem się przyparty do muru. Dlatego zacząłem szukać.

Musiałem zdobyć odpowiednią wiedzę, przemyśleć rozwiązania innych, opracować i wdrożyć własny system, który będzie działać w moim życiu. Nie będę ukrywać, że po drodze popełniłem wiele błędów…

I o tym właśnie jest czas Wieśniaka.

Czas Wieśniaka
Kalendarz pod lupą, czyli planowanie czasu
Może to zabrzmi głupio, ale na początku była Curie-Skłodowska. Nie chaos, nie wybuch, lecz właśnie ona. Maria Curie-Skłodowska. Ta sama, której dom stał się w ostatnim czasie w naszym kraju jedną z najważniejszych wiadomości dnia. Jedyna Polka bez polskiego paszportu, ...
Czas Wieśniaka
Tworzenie planów na przyszłość o jest o wiele łatwiejsze z kalendarzem
Koniec starego i początek nowego roku, to okres podsumowania oraz snucia planów na przyszłość. Początkowo chciałem zrobić dokładnie tak samo. Wprawdzie moje niepowodzenia opisałem już w dziale Wieśniak na 102, ale zawsze można dodać jeszcze cztery, może pięć celów, których ...